Afgedankte batterijen en accu's horen niet thuis in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood, cadmium, kobalt, koper... Deze materialen brengen het milieu schade toe wanneer ze samen met het huisvuil worden weggegooid.

Afgedankte batterijen en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen die selectief moeten worden ingezameld.

Bewaar uw afgedankte batterijen en accu's bij voorkeur in een (Bebat) zakje of doosje en breng het regelmatig naar een Bebat-inzamelpunt. Grotere batterijen en accu's (vb. fietsbatterijen) deponeert u op het recyclagepark rechtstreeks in een Bebat-ton. Vandaag zijn er meer dan 24 000 inzamelpunten in België waar u afgedankte batterijen en accu's gratis kwijt kunt.
 
Je kan je afgedankt batterijen ook steeds terug binnenbrengen bij ons en wij brengen ze dan wel weg naar een bebab inzamelpunt.
 
Alvast bedankt om samen aan een beter milieu te werken !
 
Voor meer informarmatie gelieve op de links hieronder te clicks: